Salı, Nisan 23, 2024
Ana SayfaEğitimPratik Çalışmalarİdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni. Hukuk – 22.04.2016

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni. Hukuk – 22.04.2016

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 22.04.2016 tarihli pratik çalışmaları

OLAY-1

Bay (A), 18.11.2013 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı’nda 82 puan alarak başarılı olmuş, ancak 05.11.2012 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı’nda başarılı olmalarına rağmen boş kadro bulunmaması nedeniyle ataması yapılmayan kişilerin sınav sonuçlarının,18.11.2013 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda başarılı olanların sınav sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi şeklinde sıralama yapılması sebebiyle 2500 kişilik sıralamaya giremeyerek gelir uzmanı olarak atanamamıştır. Bunun üzerine Bay (A) söz konusu atamaların iptali ve yürütmesinin durdurulması ve karma liste uygulamasına imkan veren Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Gelir Uzmanı Olarak Atanmalarında Uygulanacak Usul ve Esaslar’ın ilgili maddelerinin iptali istemiyle 09.01.2014 tarihinde idare mahkemesinde dava açmıştır.

İdare Mahkemesi tarafından karma liste uygulamasına imkan veren düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması üzerine, yeniden yapılan sıralama sonucunda Bay (A) sıralamaya girerek 19.12.2014 tarihinde gelir uzmanı olarak atanmış ve 03.01.2015 tarihinde göreve başlamıştır. Bunun ardından Bay (A) 12.02.2015 tarihinde, emsallerinin atandığı tarih ile kendisinin atandığı tarih arasında yoksun kaldığı hakların geriye yönelik olarak ödenmesi istemiyle idareye başvuruda bulunmuş; başvurusunun 21.02.2015 tarihinde reddi üzerine ise 17.04.2014 tarihinde geç atanması nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesi talebiyle dava açmıştır. Ancak dava süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle idare mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bay (A)’nın 09.01.2014 tarihinde açmış olduğu davada ise, mahkeme Bay (A)’nın atanmamasına ilişkin işlemin iptaline karar vermiştir.

SORULAR

1) Bay (A)’nın 09.04.2014 tarihinde açmış olduğu davanın türü ve dava açma süresi hakkında bilgi veriniz.

2) Bay (A)’nın 17.04.2014 tarihinde açmış olduğu davanın türü hakkında bilgi vererek, davanın süre yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olup olmadığını açıklayınız.

OLAY-2

Bayan (A)’nın,  (B) ili Devlet Hastanesi’nde 11.09.2008 tarihinde yaptığı doğum sonucu dünyaya getirdiği bebek, doğum esnasında yaşanan sorunlar nedeniyle yaşamını yitirmiş ve Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporla bu ölümün doğuma katılan doktor (C) ve hemşireler (D) ve (E)’nin kusur ve ihmalleri sebebiyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Doktor (C) ve hemşireler (D) ve (E) hakkında taksirle ölüme neden olmak suçlamasıyla açılan kamu davasında (B) ili Asliye Ceza Mahkemesi’nin 20.12.2013 tarihli kararı ile 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilerek hükmün açıklanması geriye bırakılmıştır. Mahkeme kararı 18.01.2014 tarihinde kesinleşmiştir. Bunun üzerine Bayan (A) ve eşi Bay (F)  tarafından (B) ili Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 09.09.2013 tarihinde doktor (C) ile hemşireler (D) ve (E) aleyhine açılan tazminat davası, mahkeme tarafından “kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kasıtlarından ve kusurlarından dolayı doğan tazminat davalarında kamu görevlilerinin aleyhine değil ancak kamu idaresi aleyhine dava açılabileceğinin kabulünün gerektiği” gerekçesiyle reddedilmiş ve karar 16.10.2014 tarihinde kesinleşmiştir. Bu karar üzerine Bayan (A) ve Bay (F)’nin zararlarının tazmini talebiyle 10.10.2015 tarihinde idare mahkemesinde açtıkları dava ise süre aşımı gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedilmiştir.

SORULAR

1) Bayan (A) ve Bay (F) tarafından idare mahkemesinde açılan davanın türünü tespit ederek, söz konusu dava hakkında kısaca bilgi veriniz.

2) İdare Mahkemesinin davanın süre yönünden reddine ilişkin kararının hukuka uygun olup olmadığını tartışınız.

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler