Cumartesi, Nisan 20, 2024

Konu Başlığı >> kısmi süreli çalışma

Kısmi Süreli Çalışmada Kıdem Tazminatı

Yargıtay 9. HD. kararındaki verilerden anlaşıldığı kadarıyla bir işveren yanında haftada iki gün süreyle işyeri hekimi sıfatıyla çalışan bir işçinin hizmet sözleşmesinin işverence feshi...

Başlıklardan