Cumartesi, Şubat 24, 2024

Konu Başlığı >> sigortalılık

Esnaf Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davaları

A. Genel Olarak Esnaf Bağ-Kur sürelerinin tespitine ilişkin davaların yasal dayanağı 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin b bendinin 1, 2 ve 3 numaralı alt bentleri,...

Sigortalılık Süresinin Tespiti Davası

Sigortalılık süresinin tespitine ilişkin davalarda, çalışmaların geçtiği yer veya davalılardan birisinin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Ancak davanın açıldığı yer, davanın açılmadan önce büyükşehir...

Başlıklardan