Ana Sayfa Pratik Hukuk Avukatlık Hukuku İstifa Eden Avukatın Vekalet Görevinin Devam Ettiği 2 Haftalık Süre İçinde Tebliğ...

İstifa Eden Avukatın Vekalet Görevinin Devam Ettiği 2 Haftalık Süre İçinde Tebliğ Edilen Karar ile İlgili Kanuni Yola Gidilmesi Mecburiyeti

Bilindiği üzere istifa eden avukatın vekalete ilişkin görevleri iki hafta süre ile devam etmekte. İki haftalık süre içerisinde avukatın kendisine tebligat yapılan mahkeme kararının kanuni yola başvurma süresinin de bu tarihten itibaren başladığına ilişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin görüşü

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’ın uyarı ve hatırlatma babında, kendi sayfasında yapmış olduğu o paylaşım:

Sayın Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ
Sayın TBB Başkanı Metin FEYZİOĞLU, 

Olası hak kayıplarını ve duraksamaları önlemek için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 41 hükmünü HMK m. 82 ile uyumlu hale getirmenizi talep ediyorum.
Saygı ile
Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı

AVUKATI İSTİFA EDEN VATANDAŞLARIN ÖNEMLE DİKKATİNE !!!
KURAL:
1- İstifa eden avukatınızın vekâlet görevi, istifanın size tebliğinden itibaren İKİ HAFTA SÜREYLE devam eder.
2- Avukatınız mahkeme kararını tebellüğ etmişse istifa etmiş olsa bile size tebligat yapılmadığı için istinaf/temyiz süreleri AVUKATINIZA TEBLİĞ TARİHİNDEN başlar.
3- Avukatınız bu kuralı bilmediği için istinaf/temyiz süresini kaçırmışsa yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.
4- İDM ve BAM hakimleri ile Avukat kardeşlerimin bilgisine önemle sunarım.
5- İstifa eden avukat kardeşlerim: Her ne kadar Avukatlık Kanununda görev süreniz onbeş gün daha sürer diye yazıyorsa da inanmayınız !! HMK m. 82 hükmü 1136 SK m. 41’i yürürlükten kaldırmıştır.

EMSAL KARAR:
Vekil, tebligatı aldıktan sonra 07.09.2015 tarihinde VEKİLLİKTEN İSTİFA ETTİĞİNİ bildirmiştir. İstifa dilekçesi, davacı-davalı ASİLE 18.09.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davacı-davalı ASİL HÜKMÜ 05.10.2015 günü verdiği dilekçe ile TEMYİZ ETMİŞTİR.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 82’nci maddesine göre, İSTİFA EDEN VEKİLİN VEKALET GÖREVİ, istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren İKİ HAFTA SÜREYLE DEVAM EDER. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 41. maddesi gereğince de; vekilin, istifasının müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün müddetle onu temsil etme mecburiyeti vardır. 
Bu hükümlere göre, davacı-davalı asil vekili Av. A. A’a yapılan tebliğ geçerli olduğundan bu tebliğ tarihine göre kanun yoluna başvuru süresinde temsil görevi devam etmektedir. Bu nedenle davacı-davalı asilin temyiz isteminin KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA yapılması nedeniyle reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz dilekçesinin yukarıda gösterilen sebeple REDDİNE, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
(Dairemizin 27.04.2016 günlü kararı)

———————

SİTEMİZDEN DE MAHKEMELERE BİR TALEBİMİZ BULUNMAKTA.

İstifa eden avukatın, istifasını sunduğu an, UYAP ekranından istifa ettiği dava içeriğine ulaşma imkanı da ortadan kaldırılmaktadır. Avukatın iki hafta boyunca vekalet yetki ve yükümlülüklerinin devam ettiği düşünüldüğünde bu uygulamanın haksız ve hukuksuz olduğu ortadadır. Mahkemelerin bu yanlış uygulamadan dönmelerini talep ediyoruz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi yazınız!

Son Eklenen İçerikler

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif yapılması zorunlu değildir. Bazen gerekmediği halde mahkemelerce keşif yapılmaması...

Konkordato Mühletinin İşçi Alacaklarına Etkisi

Ekonomik açıdan zor durumda olan kişileri ve işletmeleri korumak yanında alacaklıları ve kamunun menfaatlerini de korumayı amaçlayan konkordato kurumu 7101 sayılı...

Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini

“Şirket yönetimi için kayyım tayini” tedbiri Yasa’da sayılan belli suçlar için başvurulabilen özel bir koruma tedbirdir. Bu tedbire Yasa’da arama ve...

Türk Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Bakımından Esas Alınan Şüphe Kavramı

Suç soruşturmasında şüphe kavramı özellikle temel hak ve hürriyetleri çok yakından ilgilendiren koruma tedbirlerine başvurmada en çok kullanılan ama aynı zamanda...

Tutuklu ve Hükümlülerin Yararlanabileceği Yayınlar

Ceza  infaz  kurumunda bulunan tutuklu  ve   hükümlülerin yayınlardan yararlanmasına ilişkin esaslar 5275 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri de gözetilerek Anayasa Mahkemesi tarafından...