Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları, araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller, Uygulamada Sıkça Hataya Düşülen ve Bozma Nedeni Yapılan Konular

Detaylar »

Boşanma ile İlgili Bilmek İstedikleriniz

Boşanma ve boşanma davasına lişkin temel bilgiler

Detaylar »

Eşiniz sizi terk mi etti ? O halde mk 164/1 gereği boşanabilirsiniz .

Medeni kanun özel boşanma sebeplerinden biri olarak eşlerden birinin diğer eşi terk etmesini MK 164/1 gereği hükme bağlamıştır şöyle ki ; ‘eşlerden biri ,evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadı…

Detaylar »