Salı, Haziran 18, 2024

Konu Başlığı >> Gayrimenkul satış kazancı istisnası

Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri Satışından Doğan Zararların Vergilendirmede Adalet Ve Eşitlik İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Vergilerin kamu giderlerini karşılamada önemli role sahip olması yanında ekonomik ve sosyal etkileri de yadsınamayacak nitelikte önemlidir. Devletler de verginin bu fonksiyonlarını göz önüne...

Başlıklardan