Pazar, Mayıs 26, 2024

Konu Başlığı >> Kanun-i Esasi

Birinci Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi

Tanzimat’ın ekonomik ve sosyal başarısızlıklarına eklenen siyasal istikrarsızlıklar, dış müdahaleler ve nihayet 1870’den sonra yemden beliren keyfî ve baskıcı yönetim, anayasacı ya da meşrutiyetçi...

Kanun-i Esasi – Tam Metni – Değiştirilen Hükümleri – Kısa Özet Bilgiler

KANUN-İ ESASİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ Kanuni Esasi'nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid'in izniyle, 7 Ekim 1876’da başlandı. Kanuni Esasi taslağını hazırlamak üzere, Midhat Paşa başkanlığında 28...

Midhat Paşa’nın Anayasa Tasarısı: Kanun-i Cedid

Kanun-i Esasî’nin hazırlık çalışmaları sırasında üzerinde çok durulan tasarılardan biri, Midhat Paşa’nın Kanun-ı Cedid'idir. 57 maddelik Kanun-ı Cedid dokuz bölüme ayrılmıştır. Yapısı bakımından, Kanun-ı Cedid...

Başlıklardan