Perşembe, Nisan 18, 2024

Konu Başlığı >> makul süre

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ceza Yargılama Yasamız Açısından Tutuklulukta Makul Süre

A. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TUTUKLULUK SÜRELERİ Tutuklama bir koruma tedbiri olması itibariyle, “GEÇİCİLİK” özelliği taşır. Bu nedenle, tutukluluğun gereksiz duruma gelmesi halinde sona erdirilmesi gerekir. Tutuklamanın niteliği...

Başlıklardan