Perşembe, Temmuz 25, 2024

Konu Başlığı >> manevi tazminat

Haksız Fiilden Kaynaklı Manevi Tazminat Davalarında İhtiyati Haciz İstenebilir mi?

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin konuya ilişkin emsal kararı. ÖZET: Uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklı manevi tazminat istemli davalarda ihtiyati hacze karar verilip verilemeyeceği hakkındadır. Haksız eylemden...

Başlıklardan