Pazar, Mayıs 26, 2024
Ana SayfaEğitimPratik Çalışmalarİdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni. Hukuk – 18.03.2016

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni. Hukuk – 18.03.2016

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 18.03.2016 tarihli pratik çalışması

Olay

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi sınırları içinde IV. grup maden işletme ruhsatı sahibi olan (M) Mad. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti,  toplam 13,25 hektar özel mülkiyete konu 138 adet parselin Maden Kanunu’nun 46’ncı maddesi kapsamında kamulaştırılması talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurmuştur. Bu başvuru üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 31.05.2013 tarih ve 82 sayılı oluruyla söz konusu alanın kamulaştırılması için kamu yararı kararı alınmış, ve bu karar uyarınca da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın taşra teşkilatı bulunmadığından, Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 15.08.2013 tarih ve 2013/54 sayılı kararıyla, Tavşanlı İlçesi, Karakaya Köyünde bulunan 43 adet parselin Maden Kanunu’nun 46’ncı maddesi gereğince hazine adına kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Bu karar sonrasında ise söz konusu taşınmazlar arasında yer alan Karakaya Köyü, … ada, … parsel sayılı, 12,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın mülkiyetinin Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine ait olduğu anlaşılmıştır.

Mevzuat

3213 sayılı Maden Kanunu

Madde 46-  “İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılır.”

Sorular

1- Olayda gerçekleşen kamulaştırmanın türünü belirtiniz.

2- Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine ait olan taşınmazın mülkiyetinin kamulaştırılma yoluyla el değiştirmesi mümkün müdür? Açıklayınız.

3- Özel mülkiyete konu taşınmazlar kamulaştırıldıktan sonra, bu taşınmazlar üzerinde kamulaştırma amacına uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmaması durumunda önceki maliklerin sahip oldukları hakkın doğumu ve kullanımı için gereken şartlar hakkında bilgi veriniz.

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler