Pazar, Mart 3, 2024

Konu Başlığı >> uzlaştırmacı

Ceza Yargılamasında Uzlaştırma

Ceza Muhakemesi Hukukunda uyuşmazlığın alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırma, tarafların bir edim karşılığında anlaşarak muhakemeyi sona erdirmeleridir. Yani ceza muhakemesinin taraflarından fail açısından...

Başlıklardan