Cuma, Nisan 19, 2024

Konu Başlığı >> yargılama gideri

Birlikte Suç İşleyen Sanıklara Yargılama Giderlerinin Ayrı Ayrı Yükletilmesi Gerektiği

CMK’nın 326/2. maddesi uyarınca birlikte suç işleyen sanıklara yargılama giderlerinin ayrı ayrı yerine müteselsilen yükletilmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. T.C YARGITAY 13.Ceza Dairesi Esas: 2014...

Savunmasını Yapmak Üzere Zorunlu Müdafii Görevlendirilen Sanığa Avukatlık Ücretinin Yargılama Gideri Olarak Yükletilemeyeceği

Sanığın savunmasını yapmak üzere zorunlu müdafii görevlendirilmesi nedeniyle, müdafiiye ödenen avukatlık ücretinin, dosyadaki bilgilerden düzenli mali geliri bulunmadığı anlaşılan sanığa yargılama gideri olarak yükletilmesine...

Başlıklardan