Çarşamba, Temmuz 17, 2024

İdare Hukuku Pratik Çalışması – Marmara Üni. Hukuk – 18.12.2015

- Advertisement -

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 18.12.215 tarihli pratik çalışma

PRATİK ÇALIŞMA

(18.12.2015)

OLAY

(A) İli, (B) İlçesi, (C) İlköğretim Okulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Bay (D)’nin hakkında yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen raporda, gerek ifade vermeme, gerekse ifade almak için davet edildiği esnada konuşmalarından akıl ve ruh sağlığı yönünden şüphe uyandıran davranışlar içerisinde olduğu gerekçesiyle akıl ve ruh sağlığı bakımından, bu alanda faaliyet gösteren bir tedavi kurumuna sevk edilerek, bu kurumca verilen rapora göre hareket edilmesinin yerinde olacağı, ayrıca okulda yıprandığı da dikkate alınarak bir başka okula atanması yolunda teklif getirilmiştir.

Bu teklif dikkate alınarak Bay (D), (E) İlköğretim Okuluna atanmış, ayrıca 20.03.2015 tarihli işlemle Bay (D)’den akıl ve ruh sağlığı yönünden bu alanda faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşuna giderek alacağı raporun en geç bir hafta içinde okul idaresine teslim etmesi istenilmiştir. Bay (D)’nin bu talebi reddetmesi üzerine ise (B) Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tesis edilen 29.05.2015 tarih ve 765 sayılı işlemle okul müdürlüğüne Bay (D)’nin kolluk kuvvetleri marifetiyle hastaneye sevkinin sağlanarak rapor alınması bildirilmiştir.

Bay (D), (B) Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tesis edilen 29.05.2015 tarihli işleme karşı (A) ili İdare Mahkemesine iptal davası açsa da, mahkemece dava işlemin bir hazırlık işlemi olduğu, idari davaya konu edilebilecek bir işlem olmadığı gerekçesiyle incelenmeksizin reddedilmiştir.

SORULAR

1-Olaydaki idari işlemleri tespit ediniz.

2-(A) ili İdare Mahkemesince verilen karar hukuka uygun mudur? Açıklayınız.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Sorularla Türk Medeni Kanunu Kişiler Hukuku –...

Türk Medeni Kanunu'na (TMK) göre kişiler hukuku, bireylerin medeni...

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma-...

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku...

Siyaset Bilimi (Soru Cevap Şeklinde – 339...

339 soru ve cevabından oluşan siyaset bilimi dersi S.1- Felsefe...

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma-...

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 18.03.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 11.03.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 15.04.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 22.04.2016 tarihli pratik...

Siteden