Salı, Aralık 5, 2023

Denizli Milletvekili Mazhar Müfit (Kansu) ve 43 arkadaşının soru önergesi

Share

1 Ocak 1931

1 Ocak 1931 tarihinde Denizli Milletvekili Mazhar Müfit (Kansu) ve 43 arkadaşı, olayı, bir sözlü sonu önergesiyle TBMM Genel Kurulu’na getirdi.

Soru önergesini Başbakan İsmet İnönü cevaplandırdı. İnönü, bu konuşmasıyla aynı zamanda Bakanlar Kurulu’nun bir gün önce aldığı sıkıyönetim kararının da gerekçelerini açıklamış oldu.

Soru önergesinde “Kahraman bir zabitimizin maruz kaldığı feci akıbet, haydutların bir kaç serseri veya esrarkeşten ibaret olmayıp mürettep ve şümullü ve irtica hareketi olduğu kanaatini vermiştir” denildi.

Denizli Milletvekili Mazhar Müfit (Kansu) ve 43 arkadaşının soru önergeleri şöyle:
(1 Ocak 1931)

REİS – Efendim; bu mesele hakkında bazı arkadaşların bir de sual takriri vardır. Şimdi bu sual takririni de okuyalım. Sual takriri okunduktan sonra Başvekil Paşa Hazretleri suale cevap verirler. Ondan sonra sual sahiplerinden arzu eden arkadaşlar da sözlerini söylerler.

YÜKSEK REİSLİĞE

Menemen’de tahaddüs eden irtica vak’ası Meclisi derin teessürlere garketmiş ve hadisenin doğrudan doğruya cumhuriyete müvecceh bir suikast olduğu anlaşılmakta bulunmuştur. Kahraman bir zabitimizin maruz kaldığı feci akıbet, haydutların bir kaç serseri veya esrarkeşten ibaret olmayıp mürettep ve şümullü ve irtica hareketi olduğu kanaatini vermiştir. Binaenaleyh Meclis büyük bir hassasiyet ve kat’iyetle vazifesini ifaya hazırdır. Evvelâ Hükümetçe hadise hakkında şimdiye kadar yapılan tahkikat safahatile netayicinin neden ibaret olduğu ve ne gibi tedbirler alındığı ve alınacağı hakkında Başvekil Paşanın Mecliste şifahen izahat ve malûmat vermesi için işbu sual takririmiz takdim kılındı efendim.

Denizli
Mazhar Müfit
Konya
Zühtü
Edirne
Zeki Mes’ut
Ordu
Recai
Bayazıt
Şefik
Çorum
İ. Kemal
Bitlis
Muhiddin
Ordu
Hamdi
Balıkesir
M. Emin
Manisa
Kemal
İsparta
Hâkim Riza
Ankara
Sami
Bitlis
Muhittin Nami
Bilecik
S. Asaf
İzmir
Enver
Artvin
M.AIi
Van
Hakkı
Denizli
E. Aslan
Konya
A. Hamdi
Elâziz
Hüseyin
Mardin
Yakup Kadri
Konya
Kâzım Hüsnü
Konya
Mustafa
Konya
Tevfik Fikret
Muğla
NuriHakkı
Tokat
MustafaK. Sadreddin
Denizli
Haydar Rüştü  
Manisa
Dr. Saim
Aydın
Emin Fikri
Kütahya
İ. Hakkı
Balıkesir
Osman Niyazi
Tokat
Kâzım B. Lûtfi
Ordu
A. Şevket
Afyon Karahisar
HaydarMahmut Reşit
Afyon Karahisar
M. Kâzım
Zonguldak
Nazif
Diyarbekir
Kâzım
Bayazıt
İhsan
Erzurum
Asım
Gazi Antep
Şahin 
Yazar hakkında: Ankahukuk Sitesi
Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi
blank
Ankahukuk Sitesihttp://www.ankahukuk.com
Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Bugün İlgi Görenler