Cumartesi, Haziran 15, 2024

Konu Başlığı >> gerekçeli karar

Yargıda Gerekçe Sorunu

Yargı'nın odaklaşmış temel sorunu üç beşi geçmez; bunlar içinde gerekçe de vardır. Bu temel sorunları çözebilirsek yargı beş yıl içinde düzlüğe çıkar; ikincil sorunların...

Direnme Kararının Gerekçeli Yazılma Zorunluluğu – HGK Kararı

Direnme kararlarının taşıdıkları önem nedeniyle, bir gerekçeyi içermeleri mantık gereğidir: Yasa’nın, hukuka uygunluk denetimi yapmakla görevli ve dahası yetkili kıldığı bir Yargıtay dairesinin bu...

Başlıklardan