Cumartesi, Şubat 24, 2024

Konu Başlığı >> Osmanlı Devleti

İlk Osmanlı Anayasa Kitabı: Hükümet-i Meşruta

Türkiye'de yayınlanan Anayasa hukukuyla doğrudan doğruya ilgili ilk kitap Hükümet-i Meşruta başlığını taşıyan sekiz sayfalık bir broşürdür. Gerçi o tarihe değin bu konuya ilişkin...

Hanede Film Temaşası Pek Güzelmiş..

Sinema, icadının hemen ardından Osmanlı ülkesine girdi ama yaygınlaşması Meşrutiyetten sonra oldu. Adı “Sinema” olan ilk Osmanlı sinema dergisi daha 1914’ te yayımlandı. Ancak asıl şaşırtıcı...

Başlıklardan