Cumartesi, Şubat 24, 2024

Savaş KILIÇ

2000 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktayım. Antalya Barosu avukatıyım.
6 İçerik katkısı

Yazarın Popüler İçerikleri

Salik Kanunu’na Göre Bir Mahkeme Günü

Germenler, Batı Roma İmparatorluğu’nu fethettikten sonra, hem Romalılarla hem de Galyalılarla kültürel bir alışveriş içerisine girdiler. Barbarların o zamana dek hiç görmedikleri bir yaşayıştan...

Akıllara Durgunluk Veren Bir Katliam Hikayesi, Yargılanma ve İdam Süreci – Salacak Canavarı

18 Ağustos 1958 günü Üsküdar Salacak'ta, 30 yaşındaki Elif Gülcan, kızı Zeliha (10), oğlu Nusret (7) ve komşularının çocuğu Birsen (5)'i öldürme suçlaması ile...

Kat Maliklerinin Yapı Maliki Sıfatıyla Hukuki Sorumluluğu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 69. maddesinde ağırlaştırılmış bir sebep sorumluluğu olarak düzenlenmiş olan yapı malikinin sorumluluğunun kat mülkiyeti ilişkisinde ortaya çıkması mümkündür. Kat...

Havayolu ile Yapılacak Yolculuklarda Yolcu Hakları

Uluslar arası havayolu taşıma hukuku, uzun yıllardan bu yana çok taraflı metinlerle düzenlenmektedir. Havayolu taşımalarına, 1929 tarihli Varşova Sözleşmesi sistemi 1999 yılına kadar uygulanmıştır....

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ Bunları işçinin korunması ilkesi ve işçi yararına yorum ilkesi başlığı altında toplayabiliriz. a)İşçinin Korunması İlkesi İşçinin işverene karşı, gerek teknik, gerek hukuki, gerekse...

Müteselsil Suç

Türk Ceza Kanununun 80. maddesinde düzenlenmiş olan ve suçların içtimaı kuralının bir istisnası niteliğinde olan müteselsil suç müessesi, doktrinde ve uygulamada oldukça tartışmalı bir...

Siteden