Çarşamba, Eylül 27, 2023
Ana SayfaHukuk HavuzuBorçlar HukukuBorca Katılmada Sorumluluk

Borca Katılmada Sorumluluk

Tarih:

Borca katılma, borca katılan ile alacaklı arasında yapılan ve katılanın borçlu ile birlikte sorumlu olması sonucunu doğuran bir sözleşmedir. Borca katılmada, ilk borçlu ve borca katılan alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu olurlar.

Geçerli bir borca katılmadan söz edebilmek için, mevcut geçerli bir borcun varlığı gerekir. Borca katılanın alacaklıya karşı sorumluluğunun kapsamı ve içeriği, kural olarak, katılma konusu borcun katılma anındaki kapsamına ve içeriğine göre belirlenmelidir. Ancak belirtmek gerekir ki, borca katılma, yalnızca kuruluş anı itibariyle fer’i nitelik taşımakta olup, katılma gerçekleştikten sonraki aşamada borca katılanın borcu ilk borçlunun borcundan bağımsızdır. Aralarında müteselsil borçluluk ilişkisi bulunan borca katılan ve ilk borçludan her biri borcun tamamından sorumludur.

Ancak iç ilişkide borca katılan ve ilk borçlu sorumluluğu paylaşırlar ve her biri borçtan kendi payına düşen miktarla sorumlu olur. Alacaklıya payından fazla ifada bulunan borçlu, payını aşan kısmı için diğerine rücu edebilir.

TÜRK BORÇLAR KANUNU

Madde 201 – Borca katılma, mevcut bir borca borçlunun yanında yer almak üzere, katılan ile alacaklı arasında yapılan ve katılanın, borçlu ile birlikte borçtan sorumlu olması sonucunu doğuran bir sözleşmedir.

Borca katılan ile borçlu, alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu olurlar.

Yargı Kararları

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

Esas : 2017/408 – Karar : 2019/917 – Tarih : 19.09.2019

Borca katılma “mevcut bir borca borçlunun yanında yer almak üzere, katılan ile alacaklı arasında yapılan ve katılanın, borçlu ile birlikte borçtan sorumlu olması sonucunu doğuran bir sözleşmedir” şeklinde ifade edilir. Başka bir deyişle borca katılma durumunda da aynı müteselsil sorumlulukta olduğu gibi asıl borçlu, borçlu olarak kalmaya devam ederken borca katılan kişi de asıl borçlunun yanında yeni ve ikinci bir borçlu olarak yer almaktadır.

YARGITAY ALTINCI HUKUK DAİRESİ

Esas : 2021/2473 – Karar : 2022/2944 – Tarih : 31.05.2022

“… Bu itibarla mahkemece, davalı … çalışanı …’ın şirket mail adresinden yazdığı e-maillerin ve davalı … şirketi tarafından noter vasıtasıyla davacıya gönderilen 18 Kasım 2013 tarihli ihtarnamenin davalıyı bağladığı, dava konusu faturaların davalı … şirketinin önerisi ve diğer davalı …ncu Anketörlük şirketinin kabulü ile davalı … şirket adına kesildiği ve … şirketin bu faturaları ticari defterlerine işleyerek borca katıldığı, böylece TBK’nın 201. maddesi anlamında … Şirketi, borçlunun yanında yer almak suretiyle alacaklı ile arasında borca katılma sözleşmesi yapılmıştır. Bu nedenle borca katılan … şirketi ile diğer davalı ve asıl borçlu …. A.Ş.’nin davacı alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu tutulması gerekirken ilk derece mahkemesince yazılı şekilde karar verilmesi ve İstinaf Mahkemesinin istinaf başvurusunun esastan reddetmesi isabetsiz olmuştur. Bu nedenlerle, söz konusu faturalardan dolayı borçlu ve borca katılan davalı şirket yönünden davanın müştereken ve müteselsilen kabulü gerekirken sadece … Şirket yönünden kabulü doğru olmamış, ilk derece mahkemesinin kararının bozulması gerekmiştir.”

Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Böylelikle, Kullanım Koşulları'na uygun olarak, yorumlarınızı kullanmak, yeniden kullanmak, silmek veya yayınlamak üzere tarafımıza geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan (format, platform, süre sınırlaması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve dünya genelinde geçerli olan ücretsiz bir lisans hakkı vermektesiniz.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

ankahukuk
ankahukukhttp://www.ankahukuk.com
Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İlginizi Çekebilir

Kat Maliklerinin Yapı Maliki Sıfatıyla Hukuki Sorumluluğu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 69. maddesinde ağırlaştırılmış bir...

Adli Arama Kararı Olmadan Ele Geçirilmiş Uyuşturucu Madde

Kolluk görevlileri tarafından yapılan kontrol ve aramalar sırasında, sanığın...

Usul Kanunlarımızdaki “Hemen ve Derhal Uygulanma” İlkesi ve CMK’daki Kanun Yoluna Başvuru Yolu

Bilindiği üzere, usul kanunlarının zaman bakımından uygulanmasında asıl olan,...

Eylemli Ayrılık Sebebine Dayalı Boşanma Davalarında Dikkate Alınan Kriterler

Ortak hayatın kurulması konusunda Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile getirdiği...

Konkordatoya İlişkin Başucu Bilgiler

Konkordato, borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen ya da herhangi...

Siteden