Simsarlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkeme

2 dakikada okunabilir.


71
17 paylaşım, 71 points

6502 sayılı Kanunun 3. maddesinde “Tüketici işlemi; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere kurulan her türlü sözleşme ve işlemi kapsar.” şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Bu hüküm mülga 4077 sayılı Kanunun 3/h bendindeki tüketici işlemi tanımından daha kapsamlıdır. 

Simsarlık sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin belirlendiği Yargıtay kararı

20. Hukuk Dairesi 2015/14583 E. , 2016/321 K.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasında Bakırköy 1. Asliye Hukuk ve Bakırköy 2. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ifanın ayıplı olmasından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.

Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesince, “Uyuşmazlığın tükeci işleminden kaynaklandığı” gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Bakırköy 2. Tüketici Mahkemesi ise, “Dava konusu taşınmazın mal sahibi olan … …’ın 6502 sayılı Kanunda tanımlanan satıcı vasfına sahip olmadığı” gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararlar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesi, tüketici işleminin kapsamını esaslı biçimde değiştirmiş, aynı Kanunun 83/2. maddesi ise “Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile diğer kanunlarda düzenleme yapılması bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.” diyerek kanunun uygulama alanını daha da genişletmiştir.

6502 sayılı Kanunun 3. maddesinde “Tüketici işlemi; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere kurulan her türlü sözleşme ve işlemi kapsar.” şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Bu hüküm mülga 4077 sayılı Kanunun 3/h bendindeki tüketici işlemi tanımından daha kapsamlıdır. Bundan böyle, 6502 sayılı Kanunun tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamaların tüketici mahkemelerinde çözümünü öngören 73. maddesi hükmü ile içeriği az yukarıda yer alan 83/2. maddesinin açık hükmü nedeniyle yukarıda sayılan sözleşme ve işlemler tüketici mahkemesinin görev alanına girmiştir.

Somut olayda davacının, davalı emlak komisyoncusu ile aralarında simsarlık sözleşmesi, müteahhit olan diğer davalı ile ise alım – satım sözleşmesi mevcuttur. Davacı bu sözleşmelerin gereği gibi ifa edilmemesinden kaynaklanan alacağının tahsilini talep etmiştir. Dava tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3, 73/1 ve 83/2 maddeleri uyarınca bu tür davalara bakma görevinin tüketici mahkemelerine ait olduğu nazara alındığında uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Bakırköy 2. Tüketici Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 14/01/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.


İçeriğe Tepkiniz?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ekleyeceğiniz içeriğin türünü seçiniz!
Yazı
Ekleyeceğiniz içerik yazı ağırlıklı ise bu içerik türünü tercih ediniz! Bu formatta yazınıza resim, video, anket, test vb. bütün diğer öğeleri de ekleyebilirsiniz!
İnteraktif İçerik
Oluşturacağınız içeriğe diğer üyelerin de katkı sağlayabileceğini düşünüyor ve aktif katılım sağlamayı amaçlıyorsanız bu formatı tercih edebilirsiniz!
Oylu ve Yorumlu İçerik
Listeli içeriklerinizde, konu başlıklarının oylanmasına ve en çok beğenilenlerin başa geçebilmesine olanak tanınan içerik formatı
Video
Youtube, Vimeo, Dailymotion, Vine ve bir çok video sitesinin videosunu eklemek ve bilgiler vermek istiyorsanız bu formatı seçiniz
Resim
Fotoğraf, resim, hareketli gif resimleri eklemek istiyorsanız ve bilgi vermek istiyorsanız lütfen bu alanı seçiniz!