Cumartesi, Şubat 24, 2024
Ana SayfaEğitimDers NotlarıRoma Hukuku Ders Notu

Roma Hukuku Ders Notu

- Advertisement -

Kıta Avrupası’nın ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk sisteminin kaynağını teşkil eden Roma Hukuku, lisans düzeyinde ve Türk Hukuku ile karşılaştırmalı bir biçimde öğretilerek, hukuk fakültesi öğrencisinin öğrenim hayatı boyunca özümsemekle mükellef olduğu ve mezuniyetinden sonra hukukçuluk evresinde mesleki anlamda başvuracağı özel hukuk kurumlarının ve kavramlarının temelini kavraması sağlanmaktadır.

Önerilen Kaynaklar:

1) Karadeniz Çelebican, Özcan, Roma Hukuku (Tarihî Giriş – Kaynaklar – Genel Kavramlar – Kişiler Hukuku – Hakların Korunması), Turhan Kitabevi.

2) Rado, Türkan, Roma Hukuku Dersleri – Borçlar Hukuku, Filiz Kitabevi Basım. 3) Karadeniz Çelebican, Özcan, Roma Eşya Hukuku, Turhan Kitabevi.

Kaynak: Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

1. Hafta

Roma Hukuku – Giriş

Bu ders ile Roma Hukuku’nun Kıta Avrupası ve Türkiye Cumhuriyeti özelinde önemi vurgulanmakta ve Roma Hukuku öğretiminin ve öğreniminin gerekliliğinden bahsedilmektedir.

2. Hafta

Roma Hukuku – Tarihi Giriş

Bu ders ile Roma devletinin ve Roma Hukuku’nun gelişim evrelerine giriş yapılmaktadır.

3. Hafta

Roma Hukuku’nun Kaynakları, Corpus Iuris Civilis ve Iustinianus’tan Günümüze Roma Hukuku’nun Gelişimi

Bu ders ile Roma Hukuku’nun bilgi, yaratıcı ve yürürlük kaynakları anlatılmakta ve Iustinianus’tan günümüze Roma Hukuku’nun gelişiminden kısaca bahsedilmektedir.

4. Hafta

Roma Hukuku’nda Hak ve Hak Ehliyeti

Bu ders ile Roma Hukuku’nda hak kavramı tanımlanmakta ve hak ehliyeti kurumu ele alınmaktadır.

5. Hafta

Roma Hukuku’nda Hukuki İşlem ve Hukuki İşlem Çeşitleri

Bu ders ile hukuki işlem kavramı açıklanmakta ve hukuki işlemlerin türleri sınıflandırılmaktadır.

6. Hafta

Roma Hukuku’nda Hukuki İşlem Ehliyeti ve Şartları

Bu ders ile Roma Hukuku’nda hukuki işlem ehliyeti Türk Hukuku ile karşılaştırmalı olarak ele alınmakta ve Roma Hukuku’nda hukuki işlem ehliyetine sahip olabilmenin şartları ortaya konulmaktadır.

7. Hafta

Roma Hukuku’nda Vasilik ve Kayyımlık, İrade Beyanındaki Bozukluk Halleri

Bu ders ile vasilik ve kayyımlık kurumları ele alınmakta ve irade beyanındaki bozukluk hallerine değinilmektedir.

8. Hafta

Roma Hukuku’nda Saikte Hata, Hile ve İkrah

Bu ders ile Roma Hukuku’nda saikte hata, hile ve ikrah halleri ele alınmaktadır.

9. Hafta

Roma Hukuku’nda Hukuki Sonuç

Bu ders ile Roma Hukuku’nda hukuki sonuç kavramı ve hukuki sonucun unsurları olan hakların kazanılması, hakların kaybedilmesi ve hakların değişmesi konuları işlenmektedir.

10. Hafta

Roma Hukuku’nda Şart ve Vade

Bu ders ile Roma Hukuku’nda şart ve vade kurumları incelenmektedir.

11. Hafta

Roma Hukuku’nda Temsil ve Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü

Bu ders ile Roma Hukuku’nda, çağdaş hukuk ile karşılaştırmalı olarak, temsil kurumu ve hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü halleri incelenmektedir.

12. Hafta

Roma Hukuku’nda Haksız Fiiller

Bu ders ile Roma Hukuku’nda haksız fiiller, unsurlarıyla birlikte ele alınmaktadır.

13. Hafta

Roma Hukuku’nda Özel Yargılama Sistemi

Bu ders ile Roma Usul Hukuku’nun ana hatları çizilmekte ve hukuk sisteminde önemli bir yer teşkil eden Özel Yargılama Sistemi detaylı bir şekilde incelenmektedir.

14. Hafta

Roma Hukuku’nda Sistem Dışı Yargılama

Bu ders ile Roma Hukuku’nda Sistem Dışı Yargılama ele alınmakta ve dönemin son dersi olması dolayısıyla genel tekrar yapılmaktadır.

15. Hafta

Roma Borçlar Hukuku – Giriş

Bu ders ile borç kavramı, borç ilişkisi ve borç ilişkisinin unsurları ele alınmakta ve bu şekilde Roma ve Türk Borçlar Hukuku’na genel bir giriş yapılmaktadır.

16. Hafta

Roma Hukuku’nda Borçlunun Sorumluluğu, Zarar-Ziyan Borçları, İyiniyet-Dar Hukuk Davaları

Bu ders ile borçlunun sorumluluğu, özellikle kusur sorumluluğu konuları işlenmekte, borç tipi olan zarar ve ziyan borçları açıklanmakta ve iyiniyete tabi borç ilişkisi-dar hukuka tabi borç ilişkisi ayrımına ve bunlara ilişkin davalara değinilmektedir.

17. Hafta

Roma Hukuku’nda Borçların Kaynakları ve Sözleşmeler Sistemi

Bu ders ile Roma Hukuku’nda borç doğuran olay ve olgulara işaret eden borçların kaynakları ele alınmakta ve bu borç kaynaklarının en önemli kısmını oluşturan sözleşmelere ilişkin Roma Hukuku’ndaki sınıflandırılmalardan bahsedilmektedir.

18. Hafta

Roma Hukuku’nda Karz, Ariyet ve Vedia Akitleri

Bu ders ile Roma Hukuku’nun ayni akitleri arasında bulunan karz (tüketim ödüncü), ariyet (kullanım ödüncü), vedia (saklama) ve rehin akitleri incelenmektedir.

19. Hafta

Roma Hukuku’nda Sözlü ve Yazılı Akitler

Bu ders ile Roma Hukuku’nda, başta Stipulatio olmak üzere sözlü akitler ve yazılı akitler incelenmektedir.

20. Hafta

Roma Hukuku’nda Alım-Satım Akdi

Bu ders ile Roma Hukuku’nda alım-satım akdi, hasar, maddi ve hukuki ayıp, ek anlaşmalar konularıyla birlikte detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

21. Hafta

Roma Hukuku’nda Kira-Hizmet-İstisna ve Şirket Akitleri

Bu ders ile Roma Hukuku’nda rızai akitlerden kira-hizmet-istisna akitlerini ihtiva eden locatio conductio akitler grubu ile şirket akdi incelenmektedir.

22. Hafta

Roma Hukuku’nda Vekalet Akdi, İsimsiz Akitler ve Ek Anlaşmalar

Bu ders ile Roma Hukuku’nda rızai bir akit olan vekalet akdi ve isimsiz akitler ile ek anlaşmalar irdelenmektedir.

23. Hafta

Roma Hukuku’nda Haksız Fiiller ve Haksız Fiil Benzerleri

Bu ders ile Roma Hukuku’nda haksız fiiller ve haksız fiil benzerleri kısaca ele alınmaktadır.

24. Hafta

Roma Eşya Hukuku – Giriş

Bu ders ile Roma Eşya Hukuku’na giriş yapılmakta ve ayni haklardan, ayni hakların çeşitlerinden ve zilyetlikten bahsedilmekte, mülkiyet hakkına kısaca değinilmektedir.

25. Hafta

Roma Hukuku’nda Mülkiyetin Kazanılma Yolları

Bu ders ile Roma Hukuku’nda mülkiyetin kazanılma yolları olan aslen kazanma, devren kazanma ve kazandırıcı zamanaşımı yolları incelenmektedir.

26. Hafta

Roma Hukuku’nda Mülkiyetin Korunması

Bu ders ile Roma Hukuku’nda mülkiyetin korunmasını sağlayan istihkak davası, müdahalenin meni davası ve actio publiciana in rem incelenmektedir.

27. Hafta

Roma Hukuku’nda Sınırlı Ayni Haklar

Bu ders ile Roma Hukuku’nda sınırlı ayni haklar sınıflandırılmakta ve incelenmektedir.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler