Cumartesi, Haziran 15, 2024

Türkiye’de Torba Yasa Kavramının Etik Analizi

- Advertisement -

Torba yasa tabiri birbirinden çok farklı konularda çok sayıda hükmü barındıran yasalar için günlük dilde kullanılan olumsuz bir tabir olmaktan çıkmıştır ve artık akademik terminolojide yasaları nitelemede kullanılan bir sınıflandırma ölçütü haline gelmiştir. Hukuk literatüründe dahi bu tabirin eleştirel bir ima taşımaksızın birtakım yasaları tarif etmek için kullanılması bir vakıadır. Bunun sebebinin, söz konusu akademik eleştirilerin genişlemesi mi yoksa durumun kanıksanması mı olduğu çok açık değildir. Bununla birlikte torba yasa kavramının bu anlamda bilimsel bir tanımının yapılması, sakıncalarının neler olduğunun saptanması ve bunları giderecek hukuki mekanizmalar olup olmadığının en temel düzeyde de olsa tartışılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amaca başlangıç düzeyinde de olsa cevap verebilmek amacını taşımaktadır. Torba yasa kavramının yaygınlaşması, hukuk disiplinine bir değerlendirme ve inceleme sürecini de beraberinde getirmiştir.

Bu süreçte örneğin torba yasalarda yer alan hükümlerin karmaşıklığı, hükümler arasındaki ilişkinin anlaşılması ve bu yasaların uygulanabilirliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, torba yasalardan kaynaklanan etki ve değişikliklerin değerlendirilmesi ve olası eksikliklerinin açıklanması da dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak, torba yasa kavramının hukuk literatüründe ve akademik terminolojide kullanılması hukukçular ve akademisyenler için yeni bir alan açmıştır. Bu bağlamda, torba yasaların incelenmesi ve analizi mevcut ve gelecekteki düzenlemelerin etkinliği, tutarlılığı ve uygulanabilirliği açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle torba yasa kavramının önemi ve değeri ile bu tür yasaların uygulanmasına yönelik araştırmalar giderek artmaktadır.

Burçin AYDOĞDU – Doktor Öğretim Üyesi, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, baydogdu@gmail.com

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza...

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın...

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde...

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Neden İdareler Arabuluculukta Anlaşamıyor?

Ülkemizde alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk alanında daha çok kullanılmaya...

Bankacılık Zimmet Suçu

Ekonomik düzen bakımından, bankaların gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ve Avukatın Failliği

Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma...

Yapay Zekâ Tarafından Üretilen Fikir Ve Sanat...

Bir insanın ürettiği ürünün, bilginin, sanatın, fikrin kısaca eserin...

Siteden