Perşembe, Temmuz 25, 2024

Neden İdareler Arabuluculukta Anlaşamıyor?

- Advertisement -

Ülkemizde alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk alanında daha çok kullanılmaya başlanılması ve bazı hukuki uyuşmazlıkların çözümünde zorunlu hale getirilmesi sonucunda idarelerin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar bakımından komisyonlar ile temsili zorunlu kılınmıştır. Söz konusu komisyonların karar alma süreçlerinde tam yetkili olduğu, komisyonların arabuluculuk faaliyeti içerisinde yaptıkları işlemler ve aldıkları kararlar yönünden mali ve idari yönden sorumlu tutulamayacağı ifade edilmektedir. Ancak uygulamada idarelerin hukuki uyuşmazlıklar üzerinde ne derece serbestçe tasarruf edebileceği ve arabuluculuk ile çözüme kavuşturulması kanun kapsamında düzenlenmediğinden idareler açısından arabuluculukta anlaşılması sonrası sorunlar meydana gelmektedir. Çalışmamız kapsamında arabuluculuk sürecinde idarelerin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların çözümünde idareyi temsil eden komisyonlar açısından ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Özden İPÇİ – Avukat, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, ozdenipci@gmail.com

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza...

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın...

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde...

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Türkiye’de Torba Yasa Kavramının Etik Analizi

Torba yasa tabiri birbirinden çok farklı konularda çok sayıda...

Bankacılık Zimmet Suçu

Ekonomik düzen bakımından, bankaların gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ve Avukatın Failliği

Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma...

Yapay Zekâ Tarafından Üretilen Fikir Ve Sanat...

Bir insanın ürettiği ürünün, bilginin, sanatın, fikrin kısaca eserin...

Siteden