Salı, Haziran 18, 2024

7418 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Artırma İlânı

- Advertisement -

Cebri icra hukukunda temel paraya çevirme yöntemi açık artırma suretiyle satış yöntemidir. Açık artırma ile satış yönteminin artırmaya hazırlık işlemleri ve artırmanın yapılması olmak üzere iki temel aşaması bulunmaktadır. En önemli artırmaya hazırlık işlemlerinden birisi açık artırmanın ilân edilmesidir. Açık artırma ile satışlarda artırma ilânının yapılması zorunludur. İlândan maksat, artırma ile satış ve satılacak mal ile ilgili temel bilgilerin, çeşitli vasıta ve araçlarla tüm ilgililere ve kamuya duyurulmasıdır. Artırma ilânının şeklini belirleme konusunda ise icra müdürünün takdir yetkisi bulunmaktadır. 7343 sayılı Kanun ile açık artırma ilânının elektronik satış portalında yapılması zorunlu hâle getirilmiş ve başkaca vasıtalarla ilânın yapılması hususunda icra müdürüne geniş bir takdir yetkisi verilmiştir.

İcra müdürünün artırma ilânının şeklini belirleme konusunda sahip olduğu takdir yetkisi 7418 sayılı Kanun ile önemli ölçüde sınırlandırılmış ve elektronik satış portalında yapılan ilânın, Basın İlân Kurumu İlân Portalında da yayımlanması zorunluluğu getirilmiştir. Zorunlu ilânlar dışında, icra müdürünün ilânın yapılmasında kullanılabileceği araçlar gazete veya internet haber sitesinde ilânın yapılması seçeneği ile sınırlandırılmış ve her yıl güncellenecek limitler dahilinde bu iki araçtan birisi ile de ilân yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKUR

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku
Anabilim Dalı, e-posta: mokur@nny.edu.tr

ADALET DERGİSİ 2023 YILI 70. SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza...

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın...

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde...

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Türkiye’de Torba Yasa Kavramının Etik Analizi

Torba yasa tabiri birbirinden çok farklı konularda çok sayıda...

Neden İdareler Arabuluculukta Anlaşamıyor?

Ülkemizde alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk alanında daha çok kullanılmaya...

Bankacılık Zimmet Suçu

Ekonomik düzen bakımından, bankaların gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ve Avukatın Failliği

Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma...

Siteden