Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Kıymetli Evrak Hukuku – AÜHF 2003/04 Vize Sınavı

- Advertisement -

Kıymetli Evrak Hukuku – AÜHF 2003/04 Vize Sınavı

Sınav Talimatı:
1. Sınav süresi 45 dakikadır.
2. I. soru 80, II. soru 20 puan değerindedir.
3. Kanun kullanılmayacaktır. 

SORU I:

Kemal Kaner, satın aldığı buzdolabı karşılığında beyaz eşya satıcısı Leyla Leman lehine, keşide tarihi 30.05.2000 olan ve üzerinde 5.000.000.000 (beş milyar) TL yazan bir poliçe düzenleyip, Leyla Leman’a teslim etmiştir. Bu poliçede Kemal Kaner, başka bir sözleşme nedeniyle kendisinden alacaklı olduğu Mehmet Mert’i muhatap göstermiştir. Bu poliçe, Leyla Leman’dan ciranta Can Candan’a ve ondan da hamil Hasan Has’a teslim ve ciro yoluyla devredilmiştir.

(Aşağıdaki ihtimaller birbirinden bağımsızdır)

1. Üzerinde kabul beyanı olmayan ve vade tarihi 20.08.2001 olan poliçenin ne zamana kadar ve kim tarafından kabule arz edilebileceğini belirtiniz. Bu poliçenin kabule arz edilmemesi durumunda, daha önce Mehmet Mert’in, “poliçenin kabule arz edilmediği” gerekçesiyle, poliçe bedelini ödememesi söz konusu olabilir mi?

2. Keşide tarihi 30.05.2000 olan bu poliçenin üzerinde “görüldüğünden 15 gün sonra ödeyiniz” ifadesi mevcuttur. Bu poliçe 30.07.2001 tarihinde muhataba ödenmek üzere hamili tarafından ibraz olunmuştur. Muhatap, kendisinin lehdar Leyla Leman’a herhangi bir borcu olmadığını belirterek, bu poliçeyi ödememiştir. Bunun üzerine hamil, kabul etmeme protestosu çekerek ciranta Can Candan’a poliçe bedelini ödemesi için poliçeyi ibraz etmiştir. Ciranta Can Candan ise, bu poliçede muhatap olan Mehmet Mert’in kendisine “bu poliçe dışındaki başka bir sözleşme sonucu borçlu olduğunu” bildirerek senet bedelini ödemekten kaçınmıştır. Cirantanın bu iddiası yerinde midir?

3. Üzerinde 5.000.000.000 (beş milyar) TL yazan bu poliçenin 3.500.000.000 TL’lik kısmı, ciranta Can Candan tarafından hamil Hasan Has’a ciro ve poliçenin teslimi yoluyla devredilmiştir. Daha önce poliçeyi kabul etmiş olan muhatap Mehmet Mert, senet vadesinde kendisine ödenmek üzere ibraz edildiğinde, Hasan Has’ın “meşru hamil olmadığı” gerekçesiyle ödemekten kaçınmıştır. Muhatap Mehmet Mert, iddiasında haklı mıdır?

4. Poliçenin lehdarı olan Leyla Leman tarafından poliçenin arka yüzüne “Can Candan’a ödeyiniz” şeklinde ciro yapılmış ve bu ciro imzalanmıştır. Bu poliçe daha sonra, poliçenin arka yüzüne Can Candan’ın sadece imza atması suretiyle hamil Hasan Has’a teslim olunmuştur. Tedavüle çıkmadan önce kabul edilmiş olan bu poliçe, vadesinde muhatap Mehmet Mert’e ödemesi için ibraz edildiğinde, muhatap, “kanunen emre yazılı olan poliçenin ciro yoluyla devredilmediğini” belirterek ödeme yapmaktan kaçınmıştır. Muhatap Mehmet Mert, bu iddiasında haklı mıdır?

SORU II: Kambiyo senetlerinin kamu itimadına mazhar olmaları ne anlama gelir? Anlatınız.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Hukuk Başlangıcı Vize Sınavı Soru – Cevapları...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Başlangıcı dersi için 11.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş vize sınavı soru ve cevapları,

Miras Hukuku Vize Sınavı – 2015 –...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014-2015 öğretim yılı Miras Hukuk...

İdari Yargılama Usulü Final ve Bütünleme Sınavları...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013-2014 öğretim yılı İdari Yargılama...

Roma Hukuku 2021-2022 Bütünleme Sınavı – Kırklareli...

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi...

Roma Hukuku 2021-2022 Final Sınavı – Kırklareli...

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021- 2022 öğretim yılı Roma...

İdare Hukuku Final Sınavı Soru ve Cevapları...

2018-2019 Akademik Yılı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2/B sınıfı...

Ceza Hukuku Genel – Vize Sınavı Soru...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel dersi vize...

Siyasal Tarih Vize Sınavı – Soru ve...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018-2019 öğretim...

Siteden