Perşembe, Temmuz 25, 2024

Akıllı Sözleşmeler: Fırsat mı, Tehdit mi? Avukatlık Mesleği Açısından Bir İnceleme

- Advertisement -

Teknolojideki ilerlemeler hukuk disiplinini etkilemektedir. Bu etki bir yandan yeni kavram ve uygulamaların ortaya çıkmasıyla hukuki düzenleme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Öte yandan, teknolojik etki hukuk mesleğinde iş yapma yöntemlerini de değiştirmektedir. Akıllı sözleşmeler (Smart Contracts), blokzincir teknolojisi ile ortaya çıkan, sözleşme hukukunda yeni uygulamaları beraberinde getiren ve gelecekte borç ilişkilerinin kurulmasında önem arz edecek bir pratiktir.

Akıllı sözleşme, teknolojik doğası gereği bilgisayar kodları ile ihdas edilmekte, tarafların birbirlerine karşı yüklendikleri edimler otomatik olarak yerine getirilmektedir. Bu durum, sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını nispeten engellemektedir.

Avukatlar, meslekleri gereği uyuşmazlığın olduğu her yerde tarafların menfaatine uygun çözümler ortaya koymaktadırlar. Oysaki akıllı
sözleşmelerin uyuşmazlıkları engelleyici özelliği bu yönüyle avukatlık mesleğinin geleceği açısından dramatik bir sonun yaklaşmakta olduğu tehdidini ortaya koymaktadır. Bu görüşün aksine akıllı sözleşmelerin avukatlık mesleğine değer katacağı da düşünülmektedir.

Avukatlar olmadan bir akıllı sözleşme kurmanın çoğunlukla mümkün olamayacağı, kodlama dili öğrenecek avukat sayısının artması ile birlikte meslekte daha nitelikli insan kaynağının var olacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak, akıllı sözleşmeler her ne kadar avukatlık mesleği açısından olumsuzluklar barındırsa da bunların mesleğe katacağı değerin daha fazla olacağı öngörülmektedir.

Emin GİTMEZ

Dr. Öğretim Üyesi, İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı, emin.gitmez@inonu.edu.tr

MAKALENİN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza...

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın...

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde...

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Türkiye’de Torba Yasa Kavramının Etik Analizi

Torba yasa tabiri birbirinden çok farklı konularda çok sayıda...

Neden İdareler Arabuluculukta Anlaşamıyor?

Ülkemizde alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk alanında daha çok kullanılmaya...

Bankacılık Zimmet Suçu

Ekonomik düzen bakımından, bankaların gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ve Avukatın Failliği

Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma...

Siteden