arama

Bir başka ülkede, Türkiye'ye iade edilinceye kadar mahkeme kararı olmaksızın tutuklanma ve kişi hak ve hürriyeti sorunsalı – AYM kararı

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • ankahukuk ankahukuk
Hakkında çıkarılan yakalama kararı ve kırmızı bülten uyarınca bir başka ülkede yakalanan ve hakim önüne çıkarılmadan tutuklanan, Türkiye’ye iade edilinceye kadar tutuklanan bireysel başvurucunun, kişi hak ve hürriyetinin ihlali dolayısıyla Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru ve sonucu


Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı ve çıkartılan kırmızı bülten uyarınca bir başka ülkede yakalanan ve hakim önüne çıkarılmaksızın tutuklanan başvurucunun, Türkiye’ye iade edilinceye kadar geçen tutukluluğunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali olduğu yönündeki Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru ve sonucu

>> ANAYASA MAHKEMENİN KARARINA İLİŞKİN TAM METİN<<