Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Deniz Ticareti Sigorta Hukuku Ders Notu

- Advertisement -

Ders İçeriği : Sigorta sözleşmesi, sigorta türleri, riziko kavramı, mal sigortaları, sorumluluk sigortaları, sigortacının sorumluluğu, gemi, gemi sicili, gemi rehni, donatan kavramı ve sorumluluğu ile deniz ticareti sözleşmeleri

Dersin Amacı : Öğrencilerin sigorta sözleşmesi, sigorta türleri, riziko kavramı, mal sigortaları, sorumluluk sigortaları, sigortacının sorumluluğu müesseseleri ile deniz ticareti bakımından, gemi, gemi sicili, gemi rehni, donatan kavramı ve sorumluluğu ile deniz ticareti sözleşmeleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun deniz ticareti ve sigorta kitaplarına ilişkin hükümlerin farkındalığını artırmak.

Önerilen Kaynaklar:

Kalpsüz, Turgut: Deniz Ticareti Hukuku, C. I, Giriş-Gemi, Ankara 1971. Kalpsüz, Turgut: Gemi Rehni, B. 5, Ankara 2004.   Tekil, Fahiman: Deniz Hukuku, B. 6, İstanbul 2001.   Çetingil, Ergon – Kender, Rayegan – Yazıcıoğlı, Emine: Deniz Ticareti Hukuku (Temel Bilgiler-Cilt I), B. 15, İstanbul 2017.  Bozer, Ali: Sigorta Hukuku, B. 2, Ankara 2007.     Kender, Rayegan: Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, B. 9, İstanbul 2008.  Şenocak, Kemal: Mesleki Sorumluluk Sigortası, Ankara 2000.   Şenocak, Kemal: Çifte Sigorta, Ankara 2002. 

Kaynak: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

1. HAFTA DERS NOTU

GİRİŞ, DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN ÖNEMİ, YERİ, ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI

2. HAFTA

GEMİ

3. HAFTA –

GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI, EKLENTİLERİ, SINIFLANDIRILMASI

4. HAFTA

GEMİNİN BAYRAĞI, BORDA EVRAKI

5. HAFTA

MİLLİ GEMİ SİCİLİ

6. HAFTA

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ, BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

7. HAFTA

GEMİNİN MÜLKİYETİ

8. HAFTA

GİRİŞ, SİGORTA HUKUKUNUN ÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI, YÖNTEM

9. HAFTA

SİGORTA KAVRAMI – TANIM

10. HAFTA

SİGORTA TÜRLERİ – SİGORTANIN TASNİFİ

11. HAFTA

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI

12. HAFTA

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ – KURULMASI

13. HAFTA

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE KAPSAMI, SÜRESİ

14. HAFTA

SİGORTA POLİÇESİ, GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

İmar Hukuku Ders Notu – 2015/2016 Yılı

İmar Hukuku dersine ait, 2015-2016 yılı ders notları. Bu...

Ceza Muhakemesi Hukuku – 2019-2021 Özet Ders...

Dr. Mustafa AFYONLUOGLU tarafından hazırlanmış olan, Ceza Muhakemesi Hukuku...

İdare Hukukuna Giriş – 2019-2021 Özet...

Dr. Mustafa AFYONLUOGLU tarafından hazırlanmış olan, İdare Hukukuna Giriş...

Telekomünikasyon Hukuku Ders Notu

İnsanın resmi ve sesi, tarih boyunca onun kişiliğinin belirleyici...

Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Vekalet Sözleşmesi...

Vekalet sözleşmesi, uygulamada çok sık karşımıza çıkan  işgörme sözleşmelerinden...

Borçlar Hukuku Özel Hükümler – İstisna Sözleşmesi...

İş görme sözleşmelerinin hemen tümünde müşterek olan nokta, taraflardan...

Ticaret Hukuku Ders Notları – Kilis 7...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Cemil TEKE'ye...

Anayasa Hukuku Ders Notu – Atatürk Üni....

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN tarafından yazılmış, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim...

Siteden