Ceza Muhakemesi Hukuku 2010-2011 Dönemi 1.Eğitim Vize Sınavı (Marmara Ün. Hukuk F.)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2010-2011 Dönemi 1.Eğitim Vize Sınavı Metin Soruları


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza Muhakemesi Hukuku
2010-2011 Dönemi 1.Eğitim Vize Sınavı
Metin Soruları(55 Puan)
1-Zorunlu müdafilik ve vekillik hallerini sadece sayınız.
2-Soruşturma evresinde hakim olan ilkeleri sayınız ve kurala bağlı olmayış hakkında bilgi veriniz.
3-Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.
a-İstinabe b-Maddi güç kullanımıi, c-Adli kolluk
Olay(35 puan)
-I-(10 puan)
Aynı Adliye’de çalışan Cumhuriyet savcısı (A) ile arkadaşı olan sulh ceza hakimi (B), akşam serviste, yürütülen bir soruşturma hakkında konuşmaya başlarlar. Savcı (A), o olayda (C) adlı bir şahıstan şüphelendiğini söyler. Ertesi gün nöbetçi olan sulh ceza hakimi (B), gazetede (C) nin suçu nasıl işlediğine dair çok üzücü haberler okur. Bunun üzerine hemen (C) hakkında bir yakalama emri yazar ve kolluğa verir. (c), bu yakalama emri ile kolluk tarafından yakalanır.
Soru: Sulh ceza hakimi (B) nin verdiği yakalama emri, usulüne uygun olarak verilmişmidir? Neden? Doğru usul nasıl olmalıydı?
-II-(25 puan)
Trafik polisi olarak görev yapan (A), mesai bitiminden sonra evine dönerken yolda (B) nin (C) yi dövdüğünü görür. Olaya müdahale eder ve (B) yiyakalayarak karakola götürmek ister. (B) nin direnmesi üzerine başına sert bir cisimle vurur. (B), serbest bırakıldıktan sonra kolluk memuru (A) hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunur.
Soru: 1-Trafik polisi olarak görev yapan ve mesai saati bitmiş olan (A) nın olaya müdahale etme yetkisi var mıdır? Yasal dayanağını belirterek anlatınız.
2-Koluğun olaya müdahale ederken gerçekleştirdiği faaliyeti ile trafik polisliği yaparken gerçekleştirdiği faaliyetini gerekçeli olarak nitelendiriniz ve bu nitelendirmenin hukuki sonuçlarını anlatınız.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Music

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilen İlk Paketinde Hangi Düzenlemeler Bulunuyor?

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı...

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin İlk Paketi Adalet Komisyonunda Kabul Edildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı...

Kıyı Kullanımı, Kıyı İşgali ve Sorunları

Kişisel menfaatler ile kamu yararının çatışmaya başladığı anda, merkezi idare ile mahalli idareler de bir biri...

Ecrimisil ve Uygulama Esasları

Ecrimisili, diğer tabiri ile haksız işgal tazminatını tanımlamak gerekirse; bir malın sahibi ve/veya idarenin izni bulunmaksızın...

Yıkım Kararları ve Uygulama Esasları

İdare tarafından alınan yıkım kararlarının konusu mülkiyettir.  Anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının konusunu oluşturması sebebiyle...