Kıymetli Evrak Hukuku Kur-Pratik Çalışması – 12.5.2009 – AÜHF