Perşembe, Nisan 18, 2024
Ana SayfaHukuk HavuzuTüketici HukukuPaket Tur Sözleşmeleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Paket Tur Sözleşmeleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Paket tur sözleşmesi nedir?
Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeler olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu tanımda yer alan başka turizm hizmetlerinin neler olduğu ile ilgili olarak mevzuatta bu hizmetler araç kiralanması, kültürel, tarihi veya turistik yerlerin gezdirilmesi, gösteri, konser veya spor faaliyetlerinin düzenlenmesi veya izlettirilmesi ya da rehberlik hizmetleri olarak belirlenmiştir.

Otel rezervasyonları veya günübirlik turlar paket tur olarak kabul edilebilir mi?
Otel rezervasyonu işlemleri yalnızca konaklama hizmeti içerdiği; günübirlik turlar ise hizmet süresinin 24 saatten az bir süreyi kapsamasından dolayı paket tur olarak kabul edilemez.

Şirket paket tur fiyatını yabancı para birimi cinsinden belirleyebilir mi?
Yurt dışı turlarda sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilir. Ödemede hangi kurun esas alınacağının sözleşmenin kurulması esnasında belirlenmesi gerekmektedir.

Seyahat acentaları paket tura başlamadan önce ne gibi bilgilendirmeler yapmakla yükümlüdür?
Paket tur sözleşmesi kurulmadan önce tüketicilerin doğru ve yeterli bilgilendirilmesine yönelik olarak broşür verilmesi zorunludur. Ayrıca yolculuk öncesinde de yolculuğa ve tur yerine ilişkin bazı hususlarda tüketicinin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca, paket tur düzenleyicileri veya aracıları, yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmelerinin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye vermek zorundadır.

Paket turun başlamadan iptal edildiği ve tüketicinin iptal edilen tur yerine önerilen tura da katılmak istemediği durumda, tüketici yaptığı ödemeyi iade alabilir mi?
Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hallerinde bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir tur kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkı da kullanılabilir. Sözleşmeden dönüldüğü takdir ödenen tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın en geç 14 gün içerisinde iade edilmesi zorunludur.

Şirket paket tur sözleşmesinde yazılı olan fiyatı değiştirebilir mi?
Paket tur fiyatı; döviz kuru veya yakıt fiyatlarında olağandışı değişiklikler yaşanması ya da liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç gibi yasal yükümlülüklerde değişiklik olması hallerinde, fiyatın değiştirilebileceğinin açıkça sözleşmede belirtilmesi ve fiyat değişikliğinin gerekçesi ile nasıl hesaplanacağının hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla, sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde değiştirilebilir.

Şirket, paket tur sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklere uygun hareket etmediği durumlarda ne yapılabilir?
Tüketicinin paket turun ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedel indirilmesini talep etme hakkı vardır.
Ayrıca, paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde sözleşmeden dönülebilir. Bu halde şirketin ücret talep etme hakkı sona erer.

Tüketicinin paket tura şirketin kusuru nedeniyle katılamadığı  durumda tazminat hakkı var mıdır?
1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için uygun bir tazminat talep edebilecektir.

Şirket çalışanları paket tur kapsamında yaşayabileceği muhtemel sorunlar karşısında tüketici mevzuatında yer alan haklardan faydalanabilir mi?
Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de tüketici olarak kabul edilmekte olup, paket tur sözleşmelerine ilişkin tüketicilere sağlanan haklardan den kaynaklanan yararlanabilirler.

Paket tur sözleşmesi feshedilebilir mi?
Tüketicinin paket tur sözleşmesinin 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunmaktadır. Buna göre tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesinin feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmamaktadır.

Fesih bildirimi paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilecektir.

Kaynak: https://tuketici.ticaret.gov.tr/

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler