Cumartesi, Eylül 23, 2023

Makale:

Roma Hukuku Perspektifinden 15. Yüzyıl Polonya’sında Boşanma

Roma Hukuku, milâttan önce sekizinci yüzyıldan, milâttan sonra 565 yılında Doğu Roma İmparatoru Justinian'in ölümüne kadar Roma ve Roma hâkimiyetindeki ülkelerde uygulanan bir hukuk sistemi...

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Hakkında Bilgilendirme

Konut finansmanı sözleşmelerinde sigorta yaptırmak zorunlu mudur?Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediǧi sigorta şirketinden...

Fethullah Gülen’in Avukatlarının Davaya Karşı Savunmaları

Fethullah Gülen’in avukatları Abdülkadir Aksoy ile Orhan Erdemli’nin Ankara...

Fethullah Gülen Davası İddianamesi (2000 Yılı)

Sanığın kimliği suç ve deliller T.C.ANKARADEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAZIRLIK NO...

Yargı Kararları

Adli Arama Kararı Olmadan Ele Geçirilmiş Uyuşturucu Madde

Kolluk görevlileri tarafından yapılan kontrol ve aramalar sırasında, sanığın yapılan kaba üst aramasında pantolonunun sol ön cebindeki sigara...

Usul Kanunlarımızdaki “Hemen ve Derhal Uygulanma” İlkesi ve CMK’daki Kanun Yoluna Başvuru Yolu

Bilindiği üzere, usul kanunlarının zaman bakımından uygulanmasında asıl olan, aksi kanunda açıkça düzenlenmiş bulunmadıkça "hemen ve derhal uygulanma"...

Borca Katılmada Sorumluluk

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu’nda Cebir Kavramı ve Yargıtay Kararları

Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğüne göre, "zor, zorlayış" anlamlarına gelen cebir; suç olarak düzenlendiği TCK'nın 108. maddesinin gerekçesinde "Kişiye karşı fiziki...

Hukuk Usulü

Hukuk Rehberi

Nafaka Davaları

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuza göre 4 çeşit nafaka düzenlemesi vardır. Bunlar; Yoksulluk nafakası, Tedbir nafakası, İştirak nafakası, Yardım nafakasıdır. A. Yoksulluk Nafakası TMK’nın 175, 176, 177 ve 178. maddelerinde...

Bu Hafta İlgi Görenler

Ceza Rehberi

İdare Hukukuna Giriş – 2019-2021 Özet Ders Notu

Dr. Mustafa AFYONLUOGLU tarafından hazırlanmış olan, İdare Hukukuna Giriş...

Roma Hukuku 2021-2022 Bütünleme Sınavı – Kırklareli Üni. – Soru ve Cevapları

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi...

Roma Hukuku 2021-2022 Final Sınavı – Kırklareli Üni. – Soru ve Cevapları

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021- 2022 öğretim yılı Roma...

Telekomünikasyon Hukuku Ders Notu

İnsanın resmi ve sesi, tarih boyunca onun kişiliğinin belirleyici...

Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Vekalet Sözleşmesi Ders Notu

Vekalet sözleşmesi, uygulamada çok sık karşımıza çıkan  işgörme sözleşmelerinden...

Siteden

Son Eklenenler

Fethullah Gülen’in Avukatlarının Davaya Karşı Savunmaları

Fethullah Gülen’in avukatları Abdülkadir Aksoy ile Orhan Erdemli’nin Ankara 2 No’lu DGM Başkanlığı’na verdikleri 147 sayfalık “savunma”dan bazı satırlar: İddianamede, somut hiçbir eylemden bahsedilmemiş, müvekkilimizin...

Fethullah Gülen Davası İddianamesi (2000 Yılı)

Sanığın kimliği suç ve deliller T.C.ANKARADEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAZIRLIK NO :1999/420ESAS NO : 2000/İDDİANAME NO. : 2000/ İ D D İ A N A M EANKARA ( )...

Fethullah Gülen Davası ve Dava Süreci – Kısa Özet

DAVA NASIL BAŞLADI Bu davanın açılmasına 18 Haziran 1999 tarihinde bazı ulusal televizyon kanallarında yayınlanan videolar sebep olmuştur. Gülen’e bu görüntüler nedeniyle, Türkiye’de, laik düzeni...

Bangolore Yargı Etiği İlkeleri

(Yargıda Doğruluğun Güçlendirilmesine Yönelik Yargı Grubu tarafından kabul edilen 2001 Bangalor Yargı Etiği Taslak Belgesi’nin 25-26 Kasım 2002 tarihlerinde Lahey Barış Sarayı’nda düzenlenen Yüksek...

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü tehlikeye sokan...

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. ve 14. Protokoller ile degiştirilen metin)

1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol’ün (Avrupa  Konseyi  Antlaşmaları  Serisi (AKAS)...

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Önsöz İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, İnsan haklarının...

AnkaBlog

Roma Hukuku Perspektifinden 15. Yüzyıl...

Roma Hukuku, milâttan önce sekizinci yüzyıldan, milâttan sonra 565...

Cezalandırıcı Adalet Anlayışından Onarıcı Adalet...

Bu çalışma Kuhncu paradigma değişimi anlayışı bağlamında cezalandırıcı adalet...

Midhat Paşa’nın Anayasa Tasarısı: Kanun-i...

Kanun-i Esasî’nin hazırlık çalışmaları sırasında üzerinde çok durulan tasarılardan...

Seri Katiller ve Anormal Kişisel...

Anormal kişisel bozuklukları ifadelerine de yansımış seri katiller ve...

Bir Avukat Olarak İşleri Savsaklama...

Bazı avukatlar mesleklerinde diğerlerinden daha başarılı olurlar.Çünkü belli şeyleri...

Hegel’in Hukuk Felsefesinin Temelleri ve...

Bu çalışmada öncelikle, G.W.F. Hegel'in Hukuk Felsefesinin Prensipleri (1821)...

Hukuk Devleti Olgusunun Eski Çağlardaki...

Kamu hukukunun temel kavramlarından biri haline gelen hukuk devleti...

Atatürk’ün Açtırdığı İlk ve Son...

Annesi Mustafa Kemal'e bir mektup yazmış ve bir Rum...