Çarşamba, Eylül 27, 2023
Ana SayfaHukuk HavuzuAvukatlık HukukuKira Bedelinin Tespiti Davalarında Vekalet Ücretinin ve Dava Harcının Hesaplanması

Kira Bedelinin Tespiti Davalarında Vekalet Ücretinin ve Dava Harcının Hesaplanması

Tarih:

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9. maddesi gereğince kira tespit davalarında son ödenen kira bedeli ile tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden vekalet ücretine karar verilir.

Harçlar Kanunu’nda tespit davalarında harcın aylık kira parasına göre mi, yoksa yıllık kira parasına göre mi hesap edileceğine dair açıklık bulunmadığından, uygulamada aylık kira parasının tespitine ilişkin davalarda aylık kira farkı üzerinden harç alınması gerekeceği kabul edilmiştir.

BU KONUDAKİ YARGITAY KARARI

T.C.

Yargıtay

6. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/8228

Karar No:2016/3541

K. Tarihi:02.05.2016 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tespiti davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece,01/08/2014 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin brüt 5.700,00 TL olarak tespitine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Aylık 3.496,00 TL olan kira bedelinin 01/08/2014 tarihinden itibaren aylık net 6.500,00 TL olarak tespitine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili; Davanın reddini savunmuştur.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalı vekilinin harç ,yargılama gideri ve vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarına gelince; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9. maddesi gereğince kira tespit davalarında son ödenen kira bedeli ile tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden vekalet ücretine karar verilmesi gerekmekte olup hükmedilen brüt kira bedeli ile son ödenen brüt kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden davacı yararına vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile davacı yararına vekalet ücretine karar verilmesi doğru değildir. Öte yandan; Harçlar Kanunu’nda tespit davalarında harcın aylık kira parasına göre mi, yoksa yıllık kira parasına göre mi hesap edileceğine dair açıklık bulunmadığından, uygulamada aylık kira parasının tespitine ilişkin davalarda aylık kira farkı üzerinden harç alınması gerekeceği kabul edilmiştir. Ayrıca kira bedelinin tespiti davalarında aylık kira farkı üzerinden kabul ve ret oranı hesaplanmalıdır. Mahkemece, bu husus üzerinde durularak kabul ve ret oranına göre davalıdan alınması gereken yargılama giderlerine karar verilmelidir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda (2) no.lu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 02/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Böylelikle, Kullanım Koşulları'na uygun olarak, yorumlarınızı kullanmak, yeniden kullanmak, silmek veya yayınlamak üzere tarafımıza geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan (format, platform, süre sınırlaması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve dünya genelinde geçerli olan ücretsiz bir lisans hakkı vermektesiniz.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

ankahukuk
ankahukukhttp://www.ankahukuk.com
Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İlginizi Çekebilir

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi – 2023-2024 Yılı

Resmi Gazete'nin 21.09.2023 tarih ve 32316 nolu sayısında yayınlanarak...

Adli Arama Kararı Olmadan Ele Geçirilmiş Uyuşturucu Madde

Kolluk görevlileri tarafından yapılan kontrol ve aramalar sırasında, sanığın...

Usul Kanunlarımızdaki “Hemen ve Derhal Uygulanma” İlkesi ve CMK’daki Kanun Yoluna Başvuru Yolu

Bilindiği üzere, usul kanunlarının zaman bakımından uygulanmasında asıl olan,...

Eylemli Ayrılık Sebebine Dayalı Boşanma Davalarında Dikkate Alınan Kriterler

Ortak hayatın kurulması konusunda Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile getirdiği...

Konkordatoya İlişkin Başucu Bilgiler

Konkordato, borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen ya da herhangi...

Siteden