Cumartesi, Nisan 20, 2024
Ana SayfaEğitimPratik Çalışmalarİdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni. Hukuk – 15.04.2016

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni. Hukuk – 15.04.2016

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 15.04.2016 tarihli pratik çalışmaları

Olay

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün, Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımına İlişkin 2007/29 sayılı Genelgesi’nin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davada Bay (A) hastaların kendi olanakları ile yurtdışından getirttikleri veya yurt içinden sağlamakla beraber hastaya ödetilen ilacın bedellerinin hastaların bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundan karşılanmasına karar verilmesine hükmedilmesini de talep olarak dilekçesinde belirtmiştir.

Davanın reddi üzerine Ankara Barosu kararı temyize götürme kararı almıştır.

Mevzuat

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

Baroların kuruluş ve nitelikleri:

Madde 76 – “Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır”

Yönetim kurulunun görevleri:

Madde 95- “…Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak,..”

Sorular

1- Bay A’nın açmış olduğu davanın türünü, ne sürede açılması gerektiğini, görevli ve yetkili mahkemeyi belirtiniz.

2- Bay A’nın talep olarak dilekçesinde belirttiği hususu değerlendiriniz.

3- Ankara Barosu tarafından temyize götürülen karar hakkında Danıştay’ın vereceği ilk incelemeye ilişkin kararın ne yönde olacağını tartışınız.

OLAY

İstanbul 3 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Bölge Kurulu 30.03.2010 tarih ve 4259 sayılı kararıyla 22.07.1983 onanlı 1/5000 ölçekli Boğaziçi Nazım İmar Planı Kapsamında Boğaziçi Geri görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı notlarına: “Plan kapsamında avan proje şartı verilerek konut dışı fonksiyon belirlenen parsellerde blok ebatlarını belirlemeye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Bu hüküm 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da uygulanacaktır.” notunun ilavesine ilişkin işlemi 2863 sayılı Yasaya uygun bularak onaylamıştır.

Bu işlemin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin oyçokluğuyla aldığı 14.05.2010 tarih ve 1834 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda değişikliğe gidilmiştir.

Bu karar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olan Bay (A) her iki işlemin de iptali için dava açmak istemektedir.

Sorular

1- Bay A’nın açacağı davanın türünü, ne sürede açılması gerektiğini, görevli ve yetkili mahkemeyi belirtiniz.

2- Bay A’nın söz konusu iki işleme ilişkin iki ayrı dilekçeyle dava açmak durumunda olup olmadığını belirtiniz.

3- Bay A’nın oyçokluğuyla alınan Büyükşehir Belediye Meclisi kararına karşı dava açma ehliyeti olup olmadığını yazınız.

4- Bay A’nın 3 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Bölge Kurulu kararına karşı dava açma ehliyeti olup olmadığını yazınız.

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler