Perşembe, Nisan 18, 2024
Ana SayfaEğitimPratik Çalışmalarİdare Hukuku Pratik Çalışması – Marmara Üni. Hukuk – 04.12.2014

İdare Hukuku Pratik Çalışması – Marmara Üni. Hukuk – 04.12.2014

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 04.12.2014 tarihli pratik çalışma

OLAY
İdarece tekel olarak yürütülen trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının belirli zaman aralıkları ile muayene edilerek tespit edilmesine yarayan araç muayene faaliyeti ve istasyonları, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla özelleştirme kapsamına alınmış ve hazırlık işlemlerinin yapılması öngörülmüştür. Hazırlık işlemleri tamamlanarak, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22 Eylül 2003 tarihli ve 2003/64 sayılı kararıyla araç muayene istasyonlarının ve hizmetinin mülkiyetin devri hariç olmak üzere kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine karar verilmiştir.

İlgili Mevzuat
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
Madde 34:
“Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları da, dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir. (…)
Karayollarında kullanılmakta olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol edilerek her an muayeneleri yapılabilir. (…)
Muayene istasyonu açma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler; muayeneleri süresi içinde yaptırılmayan veya geç yaptırılan araçlara ilişkin bilgileri, şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenecek bir tutanak ile en yakın trafik kuruluşuna bildirir. Trafik kuruluşuna iletilen tutanaklar hakkında bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
Madde 35/1: “Araçların muayeneleri Ulaştırma Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından işletme yetki belgesi ile yetki verilmesi halinde ise, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istasyonlarında yapılır. Yetki verilen gerçek veya tüzel
kişiler, bu yetkilerini Ulaştırma Bakanlığının onayı ile alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşulu ile devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu istasyonların yönetmelikler doğrultusunda aranan nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme belgesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilir”.
4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Madde 15/2:
“Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel niteliğindeki mal ve hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bunların
dışındakiler imtiyaz sayılmaz. Bu madde gereğince imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaşma ve sözleşmeler imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri niteliğinde olup, diğer kanunların bu hususları düzenleyen özel hükümleri saklıdır”.
Sorular:
1-
Araç muayene faaliyetinin hukuki niteliği hakkında bilgi veriniz.
2- Araç muayene faaliyetinin özel hukuk kişisine gördürülmek istenmesi durumunda,
a) Hangi yöntem(ler)le gördürülebileceğini açıklayınız.
b) Bu yöntem(ler)in hukuki niteliği hakkında bilgi veriniz.

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler