Çarşamba, Temmuz 24, 2024

İdare Hukuku Pratik Çalışması – Marmara Üni. Hukuk – 16.04.2015

- Advertisement -

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 16.04.2015 tarihli pratik çalışma

OLAY
Ankara İli, Altındağ İlçesi, … Ortaokulunda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Bay (A), hakkında düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 22.10.2012 tarih ve 2214 sayılı işlem ile aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmıştır. Bu işlem Bay (A)’ya 31.10.2012
tarihinde tebliğ edilmiş, Bay (A) da 02.11.2012 tarihinde bu işleme karşı İl Milli Eğitim disiplin kuruluna itirazda bulunmuştur. Bay (A)’nın itirazı 11.12.2012 tarihinde 2012/186 sayılı kararla reddedilmiş ve bu karar Bay (A)’ya 09.01.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Bunun üzerine Bay (A) 04.03.2013 tarihinde ilgili işlemin iptali için idare mahkemesinde dava açmış, dava idare mahkemesince süre aşımından dolayı reddedilmiştir.

MEVZUAT
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Madde 135 –
“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

SORULAR
1- Olaydaki yetkili mahkemeyi gerekçeli olarak belirtiniz.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen itiraz usulü olmasaydı Bay (A) dav açmadan önce hangi idari başvuru yoluna gidebilecekti?
3- Olayda zımni ret hangi tarihte gerçekleşmiştir?
4- İdare Mahkemesi’nin davayı süre aşımı nedeniyle reddetme gerekçesinin ne olabileceğini ve bu kararın hukuka uygun olup olmadığını değerlendiriniz.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Sorularla Türk Medeni Kanunu Kişiler Hukuku –...

Türk Medeni Kanunu'na (TMK) göre kişiler hukuku, bireylerin medeni...

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma-...

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku...

Siyaset Bilimi (Soru Cevap Şeklinde – 339...

339 soru ve cevabından oluşan siyaset bilimi dersi S.1- Felsefe...

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma-...

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 18.03.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 11.03.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 15.04.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 22.04.2016 tarihli pratik...

Siteden