Çarşamba, Nisan 17, 2024
Ana SayfaEğitimPratik Çalışmalarİdare Hukuku Pratik Çalışması – Marmara Üni. Hukuk – 16.04.2015

İdare Hukuku Pratik Çalışması – Marmara Üni. Hukuk – 16.04.2015

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 16.04.2015 tarihli pratik çalışma

OLAY
Ankara İli, Altındağ İlçesi, … Ortaokulunda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Bay (A), hakkında düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 22.10.2012 tarih ve 2214 sayılı işlem ile aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmıştır. Bu işlem Bay (A)’ya 31.10.2012
tarihinde tebliğ edilmiş, Bay (A) da 02.11.2012 tarihinde bu işleme karşı İl Milli Eğitim disiplin kuruluna itirazda bulunmuştur. Bay (A)’nın itirazı 11.12.2012 tarihinde 2012/186 sayılı kararla reddedilmiş ve bu karar Bay (A)’ya 09.01.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Bunun üzerine Bay (A) 04.03.2013 tarihinde ilgili işlemin iptali için idare mahkemesinde dava açmış, dava idare mahkemesince süre aşımından dolayı reddedilmiştir.

MEVZUAT
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Madde 135 –
“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

SORULAR
1- Olaydaki yetkili mahkemeyi gerekçeli olarak belirtiniz.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen itiraz usulü olmasaydı Bay (A) dav açmadan önce hangi idari başvuru yoluna gidebilecekti?
3- Olayda zımni ret hangi tarihte gerçekleşmiştir?
4- İdare Mahkemesi’nin davayı süre aşımı nedeniyle reddetme gerekçesinin ne olabileceğini ve bu kararın hukuka uygun olup olmadığını değerlendiriniz.

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler