Pazar, Mayıs 26, 2024
Ana SayfaEğitimPratik Çalışmalarİdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni. Hukuk – 13.05.2016

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni. Hukuk – 13.05.2016

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku,13.05.2016 tarihli pratik çalışma

OLAY

B sendikasının üyesi olan ve hali hazırda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışmakta iken, ziraat fakültesinden mezun olan Bay (A), mühendis kadrosuna atanmak için idareye yaptığı 10.7.2002 tarihli başvuru; 27.6.2001 günlü, 24445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 3. maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Bunun üzerine Bay (A) dava açmayı düşünmektedir.

SORULAR

1- Somut olayda yer alan idari işlemleri tespit ve tasnif ediniz.

2- Bay A’nın açmayı düşündüğü davanın;

-Türünü,

-Konusunu,

-Hangi mahkemede,

-Kime karşı,

-Ne süre içinde açılabileceğini yazınız.

3- Bay A’nın idareye yapmış olduğu başvuruya idare sessiz kalmış olsaydı, buna bağlanan hukuki sonuç ne olurdu? Açıklayınız. Bay A’ya bu durumda önerebileceğiniz hukuki yollar nelerdir?

PRATİK ÇALIŞMA

OLAY

Malatya İli, C Caddesi, No: 18 adresinde Bay B tarafından matbaa işletilmektedir. Bay B tarafından işletilen matbaa, mevzuat uyarınca alınması zorunlu olan kullanma izni alınmamış bir binada faaliyette bulunmaktadır. 09/11/2009 tarihinde meydana gelen yoğun yağış sırasında kanalizasyon şebekesinden gelen pis su Bay B’nin işyerini basmış ve matbaa işlerinde kullanılan makinaların bir kısmı su altında kalmış, basımı gerçekleşmiş olan bir çok broşür ise kullanılamaz hale gelmiştir. Ayrıca Bay B, matbaasının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle girmeyi düşündüğü Kitapçık Basım İhalesine girememiştir. Bay B, ortaya çıkan bu zararlarının tazmini için idarenin sorumluluğuna gitmeyi düşünmektedir.

MEVZUAT

3194 sayılı İmar Kanunu

Kullanma izni alınmamış yapılar:

Madde 31 – İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.

5393 s. Belediye Kanunu

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14 –  Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; … hizmetlerini yapar veya yaptırır.

SORULAR

  1. Olayda idarenin hukuki sorumluluğu yoluna gidilebilir mi? Tartışınız.
  2. İdarenin savunması ne yönde olabilir açıklayınız.
  3. Bay B’nin ileri sürdüğü zararların tazmini mümkün müdür?
  4. Uğranılan zararın tazmini için,

-kim tarafından

-hangi mahkemede

-ne süre içinde dava açılabilir? Açıklayınız.

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler